Crits Cooking Lab

在家自製鮮味蠔湯

媽媽買了新玩具回來後,嚷著要煮海鮮湯,家中有蠔有洋蔥有土豆,就來煮煮吧

 

 

 

這個東東用來起鑊爆洋蔥

 

加水煮滾後加土豆

 

 

把土豆都煮淋

 

把蠔加入湯滾一下

 

 

 

最後拿回部份蠔出來,拌勻打醉其他佐料,再加上cream

 

 

加一點點調味就可以吃了喔!水下得有點太多,但仍舊鮮味十足,大愛!

Leave a Reply